درباره ما

Bird

!!آب کیه؟

کار سایت؟

این سایت به منظور تسهیل در یادآوری زمان آب کشاورزان طراحی شده است. شما می توانید در این سایت؛ زمان های آبداری را مشاده کنید. همچنین زمان آخرین آب گرفته شده توسط مالک نیز در سایت ثبت می گردد. همچنین می توان از طریق این سایت قبوض صادر شده چاه را پرداخت نمائید

راه ارتباطی با ما

در صورت بروز هر گونه مشکل، اعم از اشتباه در اطلاعات جدول یا تغییر آن, می توانید از طریق صفحه ثبت شکایت، آی دی تلگرام یا شماره تماس زیر با مدیر سایت در ارتباط باشید. همچنین در صورتی که متصدی چاهی خواستار اضافه کردن چاه به سایت است؛ از راه های ارتباطی زیر به ما اطلاع دهد


صفحه ثبت شکایت
@esmaeili.ce@gmail.com : ای دی تلگرام  
09103133505 : شماره تماس

 

با تشکر

مدیر سایت