ثبت شکایت

Bird

چنانچه به هر دلیلی از وب سایت ناراضی هستید و شکایتی دارید، می توابید بوسیله فرم زیر آن را مطرح نمایید

شکایت شما در اسرع وقت، توسط مدیر بررسی و پاسخ داده می شود